Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

सबै समाचार
कोशहरि निरौला
कोशहरि निरौला

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ध्रुव बहादुर खडका
ध्रुव बहादुर खडका

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9852037299

केशव खतिवडा
केशव खतिवडा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9852081111


कोशहरि निरौला
कोशहरि निरौला

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ध्रुव बहादुर खडका
ध्रुव बहादुर खडका

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9852037299

केशव खतिवडा
केशव खतिवडा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9852081111