Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

घुम्ती शिविर संचालन

(१) केराबारी गाउँपालिका (साविक याङ्गशिला, सि‌हदेवी, पाटी, भाेगटेनीका केही भाग)

सञ्चालन मिति : २०७५/०८/११ देखी २०७५/०८/१३ सम्म

(क) नागरिकता :

 • नया नागरिकता - ८३४ (महिला - ५१७, पु्रुष - ३१७)
 • प्रतिलिपी नागरिकता - ३७

(ख) फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन : ५४५ (महिला - ३४२, पुरुष - २०३)

(ग) फलफुल लगायतको विरुवा बाँडिएको :

 • कटहर - ४९९
 • इमली (तितरी) - १०७
 • सोइजन - ३१७
 • बेल - १००
 • अमला - ९०
 • वडहर - ३९
 • जामु्न - ६९
 • रुद्राक्ष - १६७

जम्मा विरुवा संख्या - १३८८

=====================================================================================================

(२) केराबारी गाउँपालिका 

सञ्चालन मिति : २०७५/१०/२९ देखी २०७५/११/०१ सम्म

(क) नागरिकता :

 • नया नागरिकता - ३३० (महिला - २२५, पु्रुष - १०५)

(ख) फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन : ३७१ (महिला - २२३, पुरुष - १४८)

(ग) फलफुल लगायतको विरुवा बाँडिएको :

 • कटहर - ५०
 • जामु्न - ५०
 • रुद्राक्ष - १००

जम्मा विरुवा संख्या - २००

केही संख्यामा वन सम्बन्धी बुकलेट, ब्रोचर समेत वितरण भएको ।