Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

उल्लिखित मितिको राहदानी (MRP) तयार भई आईसकेको हुँदा कार्यालय समयमा (१०‍‍.०० बजेदेखि ५.०० बजेसम्म) यस कार्यालयको राहदानी शाखा (कोठा नं. १३) मा आवश्यक कागजातहरु सहित सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ ।


राहदानी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु:

१. सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय-पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति

२. रकम भुक्तानी गरेको बैंक भौचर