Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कोशहरि निरौला कोशहरि निरौला प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852057777
koshahari@hotmail.com
2 ध्रुव बहादुर खडका ध्रुव बहादुर खडका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852037299
3 मुकेश कुमार केशरी मुकेश कुमार केशरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुचना अधिकारी/गुनासो सुन्ने अधिकारी 9852037277
mukkes525@gmail.com
4 चेतनाथ पोखरेल चेतनाथ पोखरेल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9842811769
5 राम प्रसाद नेपाल राम प्रसाद नेपाल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा
6 दुर्गा प्रसाद न्यौपाने दुर्गा प्रसाद न्यौपाने प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9852681008
7 तुलसी प्रसाद पाैडेल तुलसी प्रसाद पाैडेल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9842063384
8 राजकुमार पाैडेल राजकुमार पाैडेल नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9852028418
9 श्यामराज  नेपाल श्यामराज नेपाल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9842357090
10 कृष्णप्रसाद पोखरेल कृष्णप्रसाद पोखरेल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9842124958
11 नारायण प्रसाद पौडेल नारायण प्रसाद पौडेल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9852028362
narayan.poudel@nepal.gov.np
12 रञ्जु दाहाल रञ्जु दाहाल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
13 परमेश्‍वर भट्टराई परमेश्‍वर भट्टराई नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9862213042
psbhattarai2015@gmail.com
14 युवराज पोखरेल युवराज पोखरेल नायब सुब्बा नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9852056736
15 किशोर कुमार गिरी किशोर कुमार गिरी नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा
16 सुमनकुमार निरौला सुमनकुमार निरौला नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा
17 सुदिप कटुवाल सुदिप कटुवाल नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा
18 जय प्रसाद भट्टराई जय प्रसाद भट्टराई लेखापाल लेखा शाखा 9852065701
19 आलोक आनन्द आलोक आनन्द कम्प्यूटर अपरेटर सुचना प्रविधि शाखा 9842999589
alok.anand@nepal.gov.np
20 राघवेन्द्र राजभण्डारी राघवेन्द्र राजभण्डारी कम्प्यूटर अपरेटर सचिवालय 9842356758
21 विद्या राई विद्या राई खरिदार नागरिकता शाखा 9852034770
raibidhya1@gmail.com
22 सीता आचार्य सीता आचार्य खरिदार प्रसाशन शाखा 9842185295
acharyasita295@gmail.com
23 सम्झना नेपाल सम्झना नेपाल खरिदार प्रसाशन शाखा 9842542999
samjananepal2018@gmail.com
24 गाेपाल श्रेष्ठ गाेपाल श्रेष्ठ खरिदार नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9840982526
maanavshrestha@gmail.com
25 राधा खवास राधा खवास खरिदार नागरिकता शाखा 9863308433
radhakhawas@gmail.com
26 राेमिला आचार्य राेमिला आचार्य खरिदार नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9842316858
27 लाल बहादुर वि‍.क. लाल बहादुर वि‍.क. हलुका सवारी चालक 9842378405
28 जयराम कामत जयराम कामत हलुका सवारी चालक 9862043741
29 चन्द्र किशाेर विश्वास चन्द्र किशाेर विश्वास हलुका सवारी चालक 9842137985
30 दुर्गा कार्की दुर्गा कार्की कार्यालय सहयोगी मुद्दा शाखा 9842356740
31 राजकुमार पाेखरेल राजकुमार पाेखरेल कार्यालय सहयोगी 9810452784
32 सुभद्रा विश्वास सुभद्रा विश्वास कार्यालय सहयोगी दर्ता/चलानी तथा नागरिक सोधपुछ कक्ष 9811320842
33 राजु श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी सचिवालय 9804017895
34 सुरेश कुमार कामत सुरेश कुमार कामत कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9842324635
35 चक्र बहादुर मगर चक्र बहादुर मगर कार्यालय सहयोगी नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9816303540
36 केशव भण्डारी केशव भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9810458058