Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नागरिकता सम्बन्धि आ.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण

नागरिकता  सम्बन्धि आ.व‍. ०७६-७७ काे प्रगति विवरण

    नयाँ नागरिकता प्रतिलिपी बैवाहिक अंगिकृत
श्रावण जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
भाद्र जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
असोज जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
कार्तिक जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
मंसिर जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
पौष जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
माघ जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
फाल्गुन जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
चैत्र जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
वैशाख जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
जेष्ठ जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
असार जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी