Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि आ.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि आ.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण
  राहत वितरण गरिएका पीडित  राहत रकम
श्रावण   २००००।-
भाद्र    
असोज    
कार्तिक १२  
मंसिर ११  
पौष  
माघ २० १०००००।-
फाल्गुन २०  
चैत्र    
वैशाख   १२७०००/-
जेष्ठ   ४५५००/-
असार १० ४५०००/-