Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

जिल्ला प्रशासन कार्यालय माेरङ्गबाट सम्पादन गरीने कार्यहरु

 

१. आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्वन्धी कार्य
२. विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, भवन, स‌ंरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षासम्वन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रवन्ध;
३. नागरिकतासम्वन्धी कार्य
४. अपराध राेकथाम तथा नियन्त्रणसम्वन्धी कार्य
५. नागरिकताकाे प्रतिलिपी सम्बन्धि कार्य
६. राहदानी सिफारिस
७. जात जाती प्रमाणीत
८. स‌ंघ संस्था दर्ता नविकरण र नियमन
९. पारिवारिक विवरण सिफारिस
१०. उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी कार्य
११. हातहतियार, खरखजाना तथा बिस्फोटक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी कार्य
१२. विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड बमाेजिम कार्यान्वयन र नियमन;
१३. सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुअाब्जा सम्वन्धी कार्य
१४. मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ;
१५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा;
१६. सार्वजनिक चासो र महत्त्वका सूचना संङ्कलन, अादानप्रदान, विश्लेषण, उपयोग र संरक्षण;
१७. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको अापूर्ति समन्वय;
१८. द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरुको राहत तथा पुनर्स्थापना;
१९. अार्थिक सहायता;
२०. लागू औषध नियन्त्रण;
२१. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण;