Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

सशस्त्र द्धन्दका घाइते अपाङ्ता व्यक्तिहरु सम्बन्धी सूचना ।