Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

राहदानी आएको जानकारी सम्बन्धमा

15 दिन अगाडी

2077-06-18


२०७७ भाद्र १४ गतेसम्म राहदानी बनाउन यस कार्यालयमा फाराम बुझाउनु भएकाहरुको राहदानी बनेर कार्यालयमा आइपुगेको छ । आफूसँग भएको रसिदको अर्धकट्टी तथा आफ्नो नागरिकता सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।