Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

कोभिड बिरामीको बिदा सम्बन्धमा

1 महिना अगाडी

2077-08-30


कोभिड १९ को सङ्क्रमणका कारण क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा बसी वा अस्पतालमा भर्ना भइ कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकाय एवं कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरका हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा बसेको वा अस्पतालमा भर्ना भएको व्यहोरा प्रमाणित भएको प्रमाणित गरी क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा बसेका कर्मचारीहरुलाई बढीमा १४ दिन र अस्पताल भर्ना भइ उपचार गराएका कर्मचारीलाई अस्पतालमा उपचार गराउदाँको अवधिभर सार्वजनिक बिदा कायम गरिदिने भनी CCMC बाट निर्णय भै आएकोले सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।