Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

२०७६।१२।९ गते जारी गरिएको सूचना ।

7 महिना अगाडी

2076-12-09


कोरोना भाईरस (COVID-19) को सम्भावित जोखिमका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गको अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

 

कोरोना भाईरस (COVID-19) को संभावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राष्ट्रका नाममा भएको सम्वोधनबाट निर्देशित विषयहरुका सम्बन्धमा श्री गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशानुसार देहाय वमोजिम गर्न, गराउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

१)जिल्ला स्थित सवै सरकारी कर्मचारीहरु र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीहरुले यथावत रुपमा आआफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित कामकाज गर्ने ।

२)संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा वाहेकका अन्य सवै सेवाहरु मिति २०७६।१२।०९ देखि २०७६।१२।२१ गतेसम्म बन्द रहने ।

 

मिति : २०७६।१२।०९ गते आईतवार ।