Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

कोशहरि निरौला

  • कोशहरि निरौला

कोशहरि निरौला


कोशहरि निरौला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल koshahari@hotmail.com
सम्पर्क 9852057777
बहाल मिति २०७७ श्रावण १८