Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

ध्रुव बहादुर खडका

  • ध्रुव बहादुर खडका

ध्रुव बहादुर खडका


ध्रुव बहादुर खडका
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9852037299
बहाल मिति २०७६ चैत्र ६