Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

विपद्का समयमा खोज तथा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई रबरबोट हस्तान्तरण