Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

जिल्ला बिपद ब्यबस्थापन समिती मोरङको आयोजनामा आज २२ औं भुकम्प रास्ट्रीय सुरक्षा दिवस- २०७६ एक अन्तर्कृया कार्यक्रम