Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहदानी आएको सूचना (२०७६।२।९ देखि २०७६।२।२६ गतेसम्मको) ।

3 महिना अगाडी

2076-03-24


यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा राहदानीका लागि २०७६।२।९ देखि २०७६।२।२६ गतेसम्म आवेदन गर्ने आवेदकहरुको राहदानी बनी आएको र नामावली हेर्न तलको लिंकमा click गर्नुहोस् ।-

http://moha.gov.np/public/upload/af92518dc9b53e932cae76f08fbfded0/files/_.pdf