Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जन्मको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई हाल नागरिकता वितरण स्थगित गरिएको सम्बन्धी