Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जन्मको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई हाल नागरिकता वितरण स्थगित गरिएको सम्बन्धी

2 महिना अगाडी

2076-01-26


जन्मको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई हाल नागरिकता वितरण स्थगित गरिएको सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको आदेश यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्:

http://moha.gov.np/public/upload/af92518dc9b53e932cae76f08fbfded0/files/1.pdf