Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना