Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

२०७६।२।५ गते बसेको कार्यालय प्रमुख बैठकको निर्णयः

27 दिन अगाडी

2076-02-06


मिति २०७६।२।५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको मोरङ जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखको बैठकको निर्णयः

(१)  आजको नियमित कार्यालय प्रमुखहरुको वैठकमा नेपाल सरकारबाट यस विचमा दिएका निर्देशन सुनाइयो तथा उपस्थित सवै कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुबाट आफ्नो परिचय तथा गएको महिनामा गरिएका प्रमुख कार्यहरुको उपलब्धीको संक्षिप्त प्रस्तुती गरियो ।

(२)  यस नियमित कार्यालय प्रमुख वैठकमा उठेका देहायका सरोकार सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले अविलम्व सम्वोधन गर्ने सहमति गरियो ।

(क) गत महिनासम्म चालू खर्च ८५% र पूंजिगत खर्च ४९% मात्र रहेको, स्थानीय तहको रिपोटिङ्ग प्रणाली प्रभावकारी वनाउने, वेरुजू अद्यावधिक र फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउने ।

(ख) मोरङ्ग जिल्लाका मुख्य रुपले विराटनगर क्षेत्रमा भै रहेको अव्यवस्थित सडक निर्माणलाई सम्बन्धित निकायले व्यवस्थित, गुणस्तरिय र समयमै निर्माण गर्न तदारुकता देखाउने ।

(ग) आम नागरिकको चासो र वढी सेवाग्राही हुने कार्यालयहरुले सेवा प्रवाह गर्दा न्यूनातिन्यून गुनासो आउने गरी र यथोचित सुरक्षा व्यवस्थापन (सिसिटिभी, आगन्तुक रेकर्ड, वडापत्र) अवलम्वन गर्ने ।

(घ)    अनुगमन तथा समन्वयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकाय र अति आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायले आ–आफ्ना सेवामा सुधार र प्रभावकारिता वढाउने ।