Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्थानीय प्रशासन  सम्बन्धि अा.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण
महिना कार्यालय नामथर
प्रमाणित
नावालक
प.प्र.
पारिवारिक
विवरण
जातजाती
प्रमाणित
साक्षी/
प्रतिनिधि
हातहतियार
नविकरण
श्रावण जि.प्रशा.का.   ४१ १८ १३० १३ २८
इ.प्रशा.का. रंगेली     २५    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   ११      
भाद्र जि.प्रशा.का.   ४१   १२२  
इ.प्रशा.का. रंगेली     १५    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   १०      
असोज जि.प्रशा.का.   ३९ १३ १६८  
इ.प्रशा.का. रंगेली            
इ.प्रशा.का. उर्लावारी            
कार्तिक जि.प्रशा.का.   ४१      
इ.प्रशा.का. रंगेली          
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   २२        
मंसिर जि.प्रशा.का. ११ २६ १० २५  
इ.प्रशा.का. रंगेली        
इ.प्रशा.का. उर्लावारी          
पौष जि.प्रशा.का. ११ ३५ २५ ७९ १३
इ.प्रशा.का. रंगेली        
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   १०        
माघ जि.प्रशा.का. ११ ३० १८ ७९ १५  
इ.प्रशा.का. रंगेली       १०    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   १२        
फाल्गुन जि.प्रशा.का. २५ २९ १९ ७२ १०
इ.प्रशा.का. रंगेली          
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   १२        
चैत्र जि.प्रशा.का. २८ ३८ २० ९३ १५
इ.प्रशा.का. रंगेली          
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   १२        
वैशाख जि.प्रशा.का. १२ ४०   ११० ३५  
इ.प्रशा.का. रंगेली          
इ.प्रशा.का. उर्लावारी   १२        
जेष्ठ जि.प्रशा.का. २१ ४६ २८ ३५१ २५
इ.प्रशा.का. रंगेली   १७        
इ.प्रशा.का. उर्लावारी     १५    
असार जि.प्रशा.का.            
इ.प्रशा.का. रंगेली            
इ.प्रशा.का. उर्लावारी