Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग


संघ संस्था  सम्बन्धि अा.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण
    आवेदन संख्या दर्ता नवीकरण
श्रावण जि.प्रशा.का. ४५ २० १८
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
भाद्र जि.प्रशा.का. ४५ २७ ५९
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
असोज जि.प्रशा.का. १५ १० १४१
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
कार्तिक जि.प्रशा.का. १० ६२
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
मंसिर जि.प्रशा.का. ३१ १८ ६०
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
पौष जि.प्रशा.का.   ११ ९७
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
माघ जि.प्रशा.का.   १४ ६०
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
फाल्गुन जि.प्रशा.का. ३५ २२ ४७
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
चैत्र जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
वैशाख जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
जेष्ठ जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी      
असार जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी