Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग


राहदानी  सम्बन्धि अा.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण
    नियमित सेवा द्रुत सेवा
श्रावण जि.प्रशा.का. ९५६ २४१
इ.प्रशा.का. रंगेली ५०
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ३५३ १६५
भाद्र जि.प्रशा.का. १०६४ ३९१
इ.प्रशा.का. रंगेली ४७
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ३०४ १३२
असोज जि.प्रशा.का. ८०६ १६१
इ.प्रशा.का. रंगेली ३८
इ.प्रशा.का. उर्लावारी २७४ ६३
कार्तिक जि.प्रशा.का. ७४२ २१८
इ.प्रशा.का. रंगेली ५५
इ.प्रशा.का. उर्लावारी २७३ १८०
मंसिर जि.प्रशा.का. ९१६ १९४
इ.प्रशा.का. रंगेली ४९
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ३८६ १५८
पौष जि.प्रशा.का. १०१५ २०७
इ.प्रशा.का. रंगेली ३६
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ४६१ १४४
माघ जि.प्रशा.का. ८२४ २१०
इ.प्रशा.का. रंगेली ३४
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ३८२ २६४
फाल्गुन जि.प्रशा.का. ७५७ १८९
इ.प्रशा.का. रंगेली २९
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ३९० १५४
चैत्र जि.प्रशा.का.    
इ.प्रशा.का. रंगेली    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
वैशाख जि.प्रशा.का.    
इ.प्रशा.का. रंगेली    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
जेष्ठ जि.प्रशा.का.    
इ.प्रशा.का. रंगेली    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी    
असार जि.प्रशा.का.    
इ.प्रशा.का. रंगेली    
इ.प्रशा.का. उर्लावारी