Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिकता  सम्बन्धि अा.व‍. ०७५-७६ काे प्रगति विवरण

    नयाँ नागरिकता प्रतिलिपी बैवाहिक अंगिकृत
श्रावण जि.प्रशा.का. ९९६ ८३१ ५२
इ.प्रशा.का. रंगेली ३८१ २६१ १३
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ६६७ ३३५
भाद्र जि.प्रशा.का. १५६५ १०५० ५०
इ.प्रशा.का. रंगेली २८१ १९४ १४
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ४४४ २२१
असोज जि.प्रशा.का. ५१२ ४२० १३
इ.प्रशा.का. रंगेली २०८ १५६ ११
इ.प्रशा.का. उर्लावारी २८३ १६४  
कार्तिक जि.प्रशा.का. ६८३ ५७८ ११
इ.प्रशा.का. रंगेली २६५ १३४
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ४७४ १९८
मंसिर जि.प्रशा.का. ९८० ६९८ ३१
इ.प्रशा.का. रंगेली २५० १५४ १६
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ५४५ २६६
पौष जि.प्रशा.का. ८५३ ६३७ २५
इ.प्रशा.का. रंगेली २८८ १९७ १६
इ.प्रशा.का. उर्लावारी २५० ३१३
माघ जि.प्रशा.का. ९२८ ६८७ ४१
इ.प्रशा.का. रंगेली २८८ १८३
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ५४७ २८०
फाल्गुन जि.प्रशा.का. ६८६ ६३८ २७
इ.प्रशा.का. रंगेली २२८ १४९
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ४५८ ३०३
चैत्र जि.प्रशा.का. १६४५ ६८८ ३८
इ.प्रशा.का. रंगेली २२८ १४९
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ४५८ ३०३
वैशाख जि.प्रशा.का. ३२१९ ७८६ २०८
इ.प्रशा.का. रंगेली ७४९ १६३ १८
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ९६५ २९३ १९
जेष्ठ जि.प्रशा.का. १८६१ ८५७ १७८
इ.प्रशा.का. रंगेली ६४७ २२७ २७
इ.प्रशा.का. उर्लावारी ८९१ ३४७
असार जि.प्रशा.का.      
इ.प्रशा.का. रंगेली      
इ.प्रशा.का. उर्लावारी