Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय माेरङ्गबाट सम्पादन गरीने कार्यहरु

 

१. आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्वन्धी कार्य
२. विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, भवन, स‌ंरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षासम्वन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रवन्ध;
३. नागरिकतासम्वन्धी कार्य
४. अपराध राेकथाम तथा नियन्त्रणसम्वन्धी कार्य
५. नागरिकताकाे प्रतिलिपी सम्बन्धि कार्य
६. राहदानी सिफारिस
७. जात जाती प्रमाणीत
८. स‌ंघ संस्था दर्ता नविकरण र नियमन
९. पारिवारिक विवरण सिफारिस
१०. उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी कार्य
११. हातहतियार, खरखजाना तथा बिस्फोटक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी कार्य
१२. विपद् व्यवस्थापनसम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड बमाेजिम कार्यान्वयन र नियमन;
१३. सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुअाब्जा सम्वन्धी कार्य
१४. मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ;
१५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमास्तम्भको सुरक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा;
१६. सार्वजनिक चासो र महत्त्वका सूचना संङ्कलन, अादानप्रदान, विश्लेषण, उपयोग र संरक्षण;
१७. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको अापूर्ति समन्वय;
१८. द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरुको राहत तथा पुनर्स्थापना;
१९. अार्थिक सहायता;
२०. लागू औषध नियन्त्रण;
२१. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण;