नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


जिल्ला स्थित कार्यालयको सूचना अधिकारी तोकिएको

आ ब २०७४।७५ को लागि जिल्ला स्थित कार्यालयको सूचना अधिकारी तोकिएको विवरण प्राप्त भए अनुसार अद्यावधिक गरिएको छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय