नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


निजामती कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टा सम्बन्धी

मूख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार बाढी पिडीतको सहयोगार्थ निजामती कर्मचारीको तलबबाट देहाय बमोजिम रकम कट्टा गर्न हुन मोरङ जिल्ला स्थित सम्पूर्ण का.प्र.हरुमा जानकारीका लागि अनुरोध -
१. विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरुको - ५ दिन
२. रा.प.प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको - ४ दिन
३. रा‍.प.दितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको - ३ दिन
४. राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको - २ दिन
५. श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको - १ दिन

साथै, मूख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय तल उल्लेखित Additional Documents बाट डाउलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।-

Additional Documents

Title Size Download
1504678081.pdf 5551 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय