Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मदन भुजेल

  • मदन भुजेल

मदन भुजेल


मदन भुजेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9852057777
बहाल मिति २०७६ भाद्र १९