Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मुकेश कुमार केशरी


मुकेश कुमार केशरी


मुकेश कुमार केशरी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा सुचना अधिकारी/गुनासो सुन्ने अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल mukkes525@gmail.com
सम्पर्क 9852037277
बहाल मिति २०७६ फाल्गुन ६