Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

चेतन अधिकारी

  • चेतन अधिकारी

चेतन अधिकारी


चेतन अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852041042
ठेगाना Bhadrapur झापा
बहाल मिति २०७५ पुष ९