Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

चन्द्रकला अाेली चाैलागार्इ

  • चन्द्रकला अाेली चाैलागार्इ

चन्द्रकला अाेली चाैलागार्इ


चन्द्रकला अाेली चाैलागार्इ
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9841246287
बहाल मिति २०७४ माघ १०