Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अनुज भण्डारी

  • अनुज भण्डारी

अनुज भण्डारी


अनुज भण्डारी
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रवक्ता
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851106236
बहाल मिति २०७६ श्रावण २७