नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


बाढी क्षती सम्बन्धमा म.न.पा.।न.पा.।गा.पा.ले भरी पठाउनुपर्ने फारम

बाढी क्षती सम्बन्धमा म.न.पा.।न.पा.।गा.पा.ले भरी पठाउनुपर्ने फारम यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला -

http://moha.gov.np/district/custom/editor/ckfinder/userfiles/files/स्थानीय तहहरुमा पठाइएको फारम नमुना.xlsx

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय