नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


उपयोगी लिङ्कमा जानुहोस्


क्र.स. नाम लिंक
गृह मन्त्रालय http://www.moha.gov.np
व्यवसायिक कृषि विकास आयोजना http://www.cadp.gov.np
कृषि सूचना तथा सञ्चार विभाग http://www.aicc.gov.np
जलस्रोत मन्त्रालय http://www.moir.gov.np
वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय http://www.moest.gov.np
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय http://www.mofsc.gov.np
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय http://www.molrm.gov.np
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय http://www.moppw.gov.np
स्थानिय विकास मन्त्रालय http://www.mld.gov.np
१० सामान्य प्रशासन मन्त्रालय http://www.moga.gov.np
११ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय http://www.moac.gov.np
१२ रक्षा मन्त्रालय http://www.mod.gov.np
१३ पर्यटन मन्त्रालय http://www.mofa.gov.np
१४ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय http://www.moe.gov.np
१५ अर्थ मन्त्रालय http://www.mof.gov.np
१६ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय http://www.moh.gov.np
१७ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय http://www.moic.gov.np
१८ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय http://www.mowcsw.gov.np
१९ शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय http://www.peace.gov.np
२० प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय http://www.opmcr.gov.np
२१ नेपाल सरकार http://www.nepalgov.gov.np
२२ गुगल http://www.google.com
२३ कान्तिपुर प्रकाशन http://www.ekantipur.com
२४ लोक सेवा आयोग http://www.psc.gov.np

अरु लिङ्कहरु
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मोरङ

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय