नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


राहदानी सम्बन्धी सूचनाहरू

१‍. राहदानी आवेदन सम्बन्धी सामान्य जानकारी

       क.  फाराम भर्ने (३ प्रति) ।     फोटो टाँस गर्ने (आवश्यक संख्या कम्तीमा ५ प्रति ) ।    नागरिकताको फोटोकपी कोठा नं. १४ मा रुजू (Verify) गराउने ।
             बाहिर जिल्लाको नागरिकता भए
           - बसाईसराईको प्रमाणपत्र
           - जग्गाधनी पूर्जा
           - नागरिकता लिएको जिल्लाको ना.प्र. प.को अभिलेख खुलाएको पत्र । (सोको लागि कोठा नं. ११ मा सम्पर्क गर्ने)
           - विवाहदर्ता (महिलाको हकमा)

           -ईलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको भए त्यहीबाट नागरिकता रुजू गराउने ।
       ख‍. काेठा न‌ं‍‌‍. १० वा १२ मा फाराममा सही गराउने ।

      ग. यस कार्यालयबाट राहदानी आवेदन गरी राहदानी लिनको लागि को कोठा नंं. ९ मा राजश्व बुझाउने ।

        घ‍. यहाँबाट सिफारिस लिई द्रुत सेवाबाट राहदानी विभागबाटै राहदानी बनाउन यहाँ राजश्व बुझाउन पर्दैन, सिधै कोठा नं. ११ मा बाहिरबाट आवेदन पेश गर्ने ।

नोट:    आवेदन फाराम पेश गर्दा आवेदक कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
   २‍. केही महत्वपूर्ण सूचनाहरुकाे लिङ्क ।

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय