नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग


नागरिकता सम्बन्धी सूचना

नागरिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी  • नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ?

          नागरिकता कुनै पनि राज्यको बैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न ब्यक्तीलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।

  • नागरिकता सम्बन्धी परिचय

         नागरिक राज्यको अभिन्न अ‌‌ङ्ग हो । राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक नागरिक बैयक्तिक राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्चित कर्तब्य भएका ब्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया सबिधान अनुसार त्यस राष्ट्रमा बस्ने लाई बशज वा जन्म को आधारमा स्थायी बसोबास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ ।

  • नेपालमा नागरिकताको किसिम

  नेपालमा देहाय बमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।

  • बशज
  • जन्म
  • अ‌ङ्गीकृत
  • सम्मानार्थ

  • दस्तुर

नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारद्धारा निशुल्क उपलब्ध गराईनेछ । यसका लागि कुनै किसिमको सेवा शुल्क र दस्तुर लाग्ने छैन ।

नेपाल नागरिकता एन, २०६३

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

 


  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय