Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

  • ७० औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम

सबै समाचार
मदन भुजेल
मदन भुजेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ध्रुव बहादुर खडका
ध्रुव बहादुर खडका

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता)

मुकेश कुमार केशरी
मुकेश कुमार केशरी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852037277


सबै समाचार
मदन भुजेल
मदन भुजेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ध्रुव बहादुर खडका
ध्रुव बहादुर खडका

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता)

मुकेश कुमार केशरी
मुकेश कुमार केशरी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852037277