Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७६ का केही झलकहरु ।

  • जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७६ का केही झलकहरु ।

  • जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७६ का केही झलकहरु ।

सबै समाचार
सबै सूचना
रमेश कुमार केसी
रमेश कुमार केसी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अनुज भण्डारी
अनुज भण्डारी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता)

उमेश पाण्डे
उमेश पाण्डे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

चेतन अधिकारी
चेतन अधिकारी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)


सबै समाचार
सबै सूचना
रमेश कुमार केसी
रमेश कुमार केसी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

अनुज भण्डारी
अनुज भण्डारी

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता)

उमेश पाण्डे
उमेश पाण्डे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

चेतन अधिकारी
चेतन अधिकारी

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)